از کرونا ویروس چه می دانید؟

خانواده کوروناويروس ها به عنوان يکي از علل مهم سرماخوردگي چندان در نزد جامعه بهداشت و درمان جهان جدي تلقي نمي شدند تا اينکه در سال 2002 کوروناويروس سارس (SARS) به عنوان يک گونه جديد کوروناويروسي از خفاش به گربه چيني منتقل شد و از آن به انسان انتقال يافت و باعث بيماري تنفسي شديد با 10 درصد کشندگي گرديد. در تابستان 2003 اين ويروس بطور کلي ناپديد شد.

سال 2012 کوروناويروس جديدي از طريق شترهاي عربستان به انسان منتقل شد که مرس (MERS) نام گرفت. اين کوروناويروس با کشندگي حدود 30درصد 7 سال است که همچنان در عربستان و کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس و پاکستان وجود دارد.

در دسامبر 2019 طغيان بيماري حاد تنفسي با کوروناويروس ديگري در شهر ووهان چين شروع شد. در حال حاضر ويروس عامل اين بيماري را به اختصار nCoV- 2019 نامگذاري موقت نموده اند تا اطلاعات بيشتر به دست بيايد. علي رغم سرعت انتشار بالاي اين بيماري درصد کشندگي کمتري نسبت به گونه هاي قبلي دارد (حدود 2.5درصد).

اين بيماري هم يک بيماري قابل انتقال از حيوان به انسان است، اما هنوز راه هاي انتقال، مخازن حيواني و علائم دقيق باليني آن مشخص نشده است و نياز به مطالعات بيشتر دارد. ادامه مطلب

05131449449

ارتباط مستقیم با پزشک

191

مركز پاسخگویی به سوالات كرونا